درباره ما

درباره دپارتمان سیتریکس

دپارتمان سیتریکس شرکت پایه ریزان فناوری هوشمند با هدف توسعه و ارائه راهکارهای جدید مجازی سازی نرم افزار با بهره گیری از جدیدترین امکانات روز مجازی سازی دنیا تاسیس گردیده است.
این دپارتمان سعی نموده تا با اتکا به دانش و تجربه و با استفاده از مزایای بسیار مجازی سازی نرم افزار، موجب کاهش هزینه خرید نرم افزار اورجینال، امکان دور کاری از تمامی مکانها بر روی تمامی پلتفرمها و … به ارائه خدمات تخصصی مطلوب مورد نظر سازمانها، نهادها، ارگانها، وزارتخانه ها و … بپردازد.