نصب و راه اندازی سیتریکس

امروزه و با رواج تکنولوژی مجازی سازی، مجازی سازی نرم افزار بسیار گسترش یافته و مورد قبول شرکت های کوچک و بزرگ گردیده است. در این سطح از مجازی سازی می توان با جدا سازی اجرای نرم افزار از نمایش نرم افزار، مجازی سازی به وجود آورد. در حقیقت در اینجا بر روی کامپیوتر هیچ کاربری، نرم افزاری نصب نمی گردد. در واقع تمامی نرم افزارها بر روی سرور نصب شده و کاربران تنها یک نمایش از نرم افزار را بر روی مانیتور خود مشاهده می نمایند.

دپارتمان سیتریکس شرکت پایه ریزان فناوری هوشمند با درک درست و صحیح از نحوه نصب، راه اندازی و بکارگیری این روش مجازی سازی با استفاده از نرم افزار قدرتمند Citrix XenAPP آماده ارائه راهکارهای مجازی سازی نرم افزار در شرکت ها، وزارتخانه ها، نهادها و سازمانهای مختلف می باشد.